HotiDent 
laborator teknik 

Ju ofrojm të gjitha shërbimet teknike dentare.
Rr. Eqrem Çabej Nr.152 Ulpianë, Prishtinë KS
Tel: 049-124-612
e-mail: nakontaktoni@hotident.com
Ju mirëpresim!

Lidhur me ne

HotiDent, një laborator teknik dentar modern, me pajisjet më moderne që sot gjenden në treg, bashkëpunon me shumë klinika dentare ne Kosovë, Shqipëri, Amerikë dhe Gjermani. Qëllimi ynë është të ofrojm punë kualitative duke filluar prej materialeve kryesisht prodhim gjerman e deri tek produkti final dhëmbë shumë kualitativ dhe estetikë. 
Po qe se, ende nuk punoni me ne, na kontaktoni për ofertat speciale që kemi për klientët e rinj. 
Sa i përket pranimit të masës, ne kërkojm nga klientët tanë që t'i plotësojnë këto kushte para dorëzimit të masave, në mënyrë që puna të kryhet me kualitet të lartë dhe kohë sa më të shkurtër. Në këtë mënyrë, ta rrisim produktivitetin si tek klientat/dentistët me të cilët punojm, por edhe tek ne në HotiDent. 
Këto kushte janë edhe në formën e porosisë suaj: 
1. Masa të merret nga dentist i licensuar. Nuk preferohet nga praktikanti apo asistenti.
2. Masa gjithnjë të jetë e marrur mirë, ashtu që t'i plotësoj kushtet për ecurinë e fazave laboratorike.
3. Fotografimi i pacientit në portret dhe dhëmbëve në tërësi, për të ngjasuar dhe përshtatur sa më saktë  punimet me formën e fytyrës dhe ngjyrën e dhëmbeve natyral.
4. Fotografimi i nuancave apo ngjyrës nga çelesi, të ngjitur afër dhëmbëve të pacientit për të qenë sa më e qartë nuancat rreth qafës së dhëmbit, ekuatorit dhe siperfaqes incizale.
5. Materiali për marrjen e masës të jetë sa më adekuat dhe kualitativ për të ruajtur gjendjen e pandryshuar për kohë sa më të gjatë.
6. Nëse masa nga stafi ynë cilësohet jo e marr mirë, ajo i kthehet klinikës prapa për ta marr sërish.

Përfundimisht, ne synojmë që punimet tona ta bëjnë pacientin tuaj të kënaqur me dhëmbët e rinj. 

Na kontaktoni për më shumë informata. 

Shërbimet Tona

Çdo gjë që ju nevojitet, mund ta gjeni tek ne. Ju ofrojm kualitet me estetikë të veçantë dentare.

Kurora Implantesh

1 - KURORA FULL ZIRKON - Kurora ZIRKONI për implante te cementuara apo me vidë.
2 - ZIRKON-PORCELAN

Kurora ose ura PMMA

Nëse për ndonjë rast klientit tuaj i duhet kohë më e gjatë se sa normalja për dhëmbët, atëherë me siguri do ju duhen këto kurora provizore ose PMMA.

Keramikë e plotë

1 - PORCELAN EMAX
2 - FACETA PORCELANI - VENEERS EMAX 
3 - KURORË ZIRKONI TË PËRFUNDUAR ME PORCELAN
4 - KURORË FULL ZIRKON
5 - KURORË ZIRKONI HT
6 - KURORË ZIRKONI 3D MULTI LAYERED

Proteza të lëvizëshme

1 - PROTEZA TOTALE
(proteza me dhëmbë VITA, protezë me dhëmbë PORCELANI)
2 - PROTEZA PARCIALE
3 - PROTEZA TË LËVIZSHME ORTODONTIKE
4 - PROTEZA ORTODENTIKE INVIZALING

NA KONTAKTONI

Keni ndonjë
pyetje?

Përmes kësaj kontakt forme mund të na dërgoni çfardo pyetje që keni lidhur me procedurat tona, shërbimet, pagesat dhe të tjera.

Tel: +(383) 049-124-612